WordPress.org

Tagalog

Plugin Directory

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Ang mga plugin na nakalista dito ay naka-propose para sa future version ng WordPress. Sila ay nasa aktibong development.
Maaari mo silang subukin, o magbigay ng feedback o katugunan, o sumali sa isa sa mga development teams.

(1)
Huling Inupdate: 1 na araw ago
40+ active installs
Tugma hanggang sa: 4.8.0-alpha

Enable Two-Factor Authentication using time-based one-time passwords (OTP, Google Authenticator), Universal 2nd Factor (FIDO U2F, YubiKey), email and

By: George Stephanis, Derek Herman, Steven Word, Daisuke Takahashi, and iba .

(15)
Huling Inupdate: Mga 6 na araw ago
700+ active installs
Tugma hanggang sa: 4.7.3

A feature plugin for core to provide Application Passwords

By: George Stephanis, Derek Herman, and Brandon Kraft.

(1)
Huling Inupdate: 4 linggo ago
1,000+ active installs
Tugma hanggang sa: 4.5.7
(2)
Huling Inupdate: 4 buwan ago
400+ active installs
Tugma hanggang sa: 4.7.3

💩 reactions.

By: Gary Pendergast.

(6)
Huling Inupdate: 12 buwan ago
30+ active installs
Tugma hanggang sa: 4.5-trunk