WordPress.org

Tagalog

Plugin Directory

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Ang mga plugin na nakalista dito ay naka-propose para sa future version ng WordPress. Sila ay nasa aktibong development.
Maaari mo silang subukin, o magbigay ng feedback o katugunan, o sumali sa isa sa mga development teams.

A feature plugin for core to provide Two-Factor Authentication.

By: George Stephanis, Derek Herman, Steven Word, Daisuke Takahashi, and iba .

(11)
Huling Inupdate: 2 buwan ago
500+ active installs
Tugma hanggang sa: 4.6.3
(2)
Huling Inupdate: 3 buwan ago
300+ active installs
Tugma hanggang sa: 4.7.2

💩 reactions.

By: Gary Pendergast.

(6)
Huling Inupdate: 11 buwan ago
20+ active installs
Tugma hanggang sa: 4.5-trunk

A feature plugin for core to provide Application Passwords

By: George Stephanis, Derek Herman, and Brandon Kraft.

(1)
Huling Inupdate: 1 taon ago
1,000+ active installs
Tugma hanggang sa: 4.5.6