Mabuhay!

Ang pangloob na software ng WordPress an binuo sa pamamagitan ng pagbuhos ng oras ng ilang daang taong pinlantropo sa buong mundo. Libo-libong libreng plugins at themes ang maari nyong gamitin para sa kahit anong proyektong nais ninyong gawin. Mahigit sa 80 milyong tao na ang tumangkilik sa at ipinagkatiwala ang kanilang website sa WordPress — nais ka naming anyayahan sa pamilyang ito.