WordPress.org

News

Community

Makilahok sa mga babaeng nais matuto ng WordPress

Community

  • Makilahok sa mga babaeng nais matuto ng WordPress

    Magkakaroon ang WordPress User Group Philippines ng mentoring session kasama ang Philippine Web Designers Organization at Women Who Code Manila sa Agosto 5.   Makita lamang po ang mga detalye sa Meetup page https://www.meetup.com/Manila-WordPress-Meetup/events/241538084/

    Read Post

  • Makilahok sa pandaigdigang pagsasalingwika

    Tayo po ay makilahok sa darating na Pandaigdigang pagsasalingwika ng WordPress, Nobyembre 12. Makita lamang and kumpletong detalye dito. Ang WordPress User Group Philippines ay makikilahok sa makabuluhang araw na ito, kaya magkita kita tayo.  

    Read Post