Commercially Supported GPL Themes

Bagama't ang aming direktorya ay puno ng mga tema, kung minsan ang ibang mga tao ay nais gumamit ng tema na alam nilang may suporta, at hindi nag-aalalang magbayad para dito. Ang GPL ay hindi nagsasabi na ang lahat ay libre. Ito ay nagsasaad na kapag natanggap mo ang software, hindi ito dapat na maghadlang sa iyong mga karapatan kung paano mo ito gagamitin.

With that in mind, here are a collection of folks who provide GPL themes with extra paid services available around them. Some of them you may pay to access, some of them are membership sites, some may give you the theme for zero-cost and just charge for support. Ang karaniwan sa kanilang lahat ay ang mga tao na sumusuporta sa open source, WordPress, at sa GPL license nito.

Want to see your company on this list? View the requirements.

Themes List

If you would like to be included in this list please send your info to themes at wordpress dot org. To be included, you should: