Hey Pressers!

Mayroon na po tayong baong support forums para sa inyong mga katanungan, ito po ay magandang lugar para mag-sagot ng paulit-ulit na mga katanungan.

Importante lang po na pakibasa ang ating guidelines!

Salamat po!